Thư viện

29
Th12

Kỳ thi Cấp Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế 2019

Thông báo của Tổng Cục Thuế về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2019.

21
Th12

Tài liệu ôn thi lấy Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế

Tài liệu tham khảo, phục vụ ôn tập thi Chứng chi đại lý thuế.

12
Th11

Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) là phần mềm tiện ích do Tổng Cục Thuế phát hành miễn phí, nhằm giúp cho Người nộp thuế thực hiện kê khai các loại thuế; Phí; Lệ phí.