Mời Quý vị xem qua Hồ sơ pháp lý của chúng tôi

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (TRÍCH MỘT PHẦN)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Lưu ý: Quý khách có thể tra cứu và xác thực thông tin theo mã số doanh nghiệp nói trên tại Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia: dangkykinhdoanh.gov.vn

XÁC NHẬN CỦA CỤC THUẾ GIA LAI VỀ VIỆC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ ĐẠI LÝ THUẾ

Xác nhận đủ điều kiện hành nghề

Lưu ý: Quý khách có thể tra cứu danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề Đại lý thuế TẠI ĐÂY

HÓA ĐƠN CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Chúng tôi xin cam kết việc phát hành hóa đơn điện tử nghiêm túc tuân thủ theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính Phủ, cũng như Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể truy cập vào website kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn tại cổng thông tin tra cứu hóa đơn của Bộ Tài chính: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử(Hóa đơn Mẫu)
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ