Hoá đơn điện tử

Ngày 12/09/2018 Bộ Tài Chính đã ban hành Nghị định số: 119/2018/NĐ-CP quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. Theo đó, lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện từ ngày 01/11/2018 và chậm nhất đến ngày 01/11/2020.

Sử dụng hóa đơn điện tử mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp:

  • Tối ưu hóa chi phí & thời gian
  • Đảm bảo an toàn, bảo mật & chính xác
  • Giảm thiểu quy trình thủ tục

Với những lợi ích Hóa đơn điện tử đã mang lại, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu Quý doanh nghiệp đang có ý định chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn đăng ký và sử dụng Hóa đơn điện tử một cách nhanh nhất.