Ngày 21/07/2020 Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (TCT) năm 2020 đã có Thông báo chính thức kết quả thi và phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế kỳ 1 năm 2020, chi tiết:

Kết quả tại điểm thi Hà Nội: ⇒ Tại đây

Kết quả tại điểm thi Hồ Chí Minh: ⇒ Tại đây

 

Nguồn: gdt.gov.vn