Hỗ trợ kê khai thuế

Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) là phần mềm tiện ích do Tổng Cục Thuế phát hành miễn phí, nhằm giúp cho Người nộp thuế thực hiện kê khai các loại thuế; Phí; Lệ phí;…được nhanh chóng, chính xác (đúng như tên gọi – HTKK). 

HTKK được Tổng Cục Thuế liên tục updates để phù hợp sự thay đổi của chính sách thuế. 

Lưu ý: Hiện nay HTKK chỉ cài đặt một lần ban đầu, mặc định khi đăng nhập vào chương trình và máy tính có kết nối internet thì chương trình sẽ tự động kiểm tra, nếu có phiên bản mới sẽ hiển thị thông báo và bạn chỉ việc chọn cập nhật tự động (không phải gỡ bỏ/cài lại như trước đây).

Bạn có thể tải về các phiên bản HTKK tại trang web của Tổng Cục Thuế: gdt.gov.vn