ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Điều khoản thanh toán

Website https://thuehiephung.com/ không tích hợp và không hỗ trợ phương thức thanh toán trực tuyến thông qua website, mọi phương thức thanh toán, chính sách thanh toán dựa trên thỏa thuận và được Khách hàng xác nhận tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa chúng tôi và Quý Khách hàng.