Việc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp có thể sẽ bị cơ quan thuế xử phạt hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Theo Thông tư số: Số: 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

Nhằm giúp các Chủ doanh nghiệp/Kế toán viên có thể đối chiếu, kiểm tra chứng từ mua hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hạn chế lỗi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, mình đã sưu tầm, tổng hợp và nay xin chia sẻ file dữ liệu do cơ quan thuế các địa phương tổng hợp.

File dữ liệu này tổng hợp và cập nhật đến ngày 26/11/2019, là danh sách những doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo của cơ quan thuế. Có thể là những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể theo quy định; doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh;…

* Lưu ý:

– Sử dụng file dữ liệu có tính tham khảo, đối chiếu, không dùng để kết luận điều gì;

– File sẽ updates khi có dữ liệu mới;

– File định dạng excel khoảng 33mb được quét bằng trình Eset Nod 32 Anti-Virus trước khi chia sẻ.

Tải file dữ liệu TẠI ĐÂY