Cục Thuế tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Hóa đơn điện tử bán xăng dầu

Thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và Công điện số 1284/CĐ-TTg  ngày 01/12/2023 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Việc xuất hóa đơn từng lần bán lẻ xăng dầu đã được quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Vì vậy, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu bắt buột phải thực hiện phát hành hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng dầu, từ đó giúp cơ quan thuế tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu… nhằm góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch chống thất thu ngân sách nhà nước, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp, tạo thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử nhưng đa số chưa thực hiện được việc lập hóa đơn điện tử đối với từng lần bán lẻ xăng dầu theo các quy định trên. Thống kê đến đến ngày 15/12/2023 số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong toàn tỉnh đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng dầu khoảng 21% trên tổng số cửa hàng xăng dầu toàn tỉnh.

Để triển khai 100% doanh nghiệp, cửa hàng  bán lẻ xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Cục Thuế quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện đồng bộ, thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên toàn tỉnh thực hiện, tuyên truyền đến người Người nộp thuế và các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu  hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện quy định cũng như các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm. Cục Thuế đã ban hành công văn yêu cầu các  doanh nghiệp triển khai đến các cửa hàng bán lẻ phải thực hiện lập hóa đơn điện tử khi kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán cho khách hàng cá nhân, lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Cục Thuế tỉnh cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân khi mua xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ phải yêu cầu người bán lập hóa đơn theo quy định, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tham gia Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tổ chức hàng quý.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện triển khai giải pháp xuất hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu, ngày 14/12/2023 Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị với  với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lớn như: Viettel, VNPT, MISA, FPT, M-Invoice, SoftDream, Piacom, Vĩnh Hy… nhằm trao đổi đưa ra các giải pháp công nghệ hỗ trợ các đơn vị thực hiện, qua Hội nghị các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã đưa ra các nhóm giải pháp và mức chi phí hợp lý nhất đảm bảo đáp ứng cho quy mô từng đơn vị. Qua khảo sát với các nhà cung cấp hóa đơn điện tử có thể phân ra ra các nhóm giải pháp:

Nhóm giải pháp 1: Đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã trang bị hệ thống trụ bơm có tính năng điện tử đã kết nối với phần mềm bán hàng thì đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử chỉ cần tích hợp phần mềm bán hàng vào phần mềm hóa đơn điện tử là thực hiện được ngay việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng với chi phí phát sinh không đáng kể; đối các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu  đã trang bị hệ thống trụ bơm có sẵn tính năng điện tử nhưng chưa sử dụng phần mềm bán hàng thì cần trang bị thêm phần mềm quản lý bán hàng và thực hiện tích hợp vào ứng dụng hóa đơn điện tử hoặc có thể sử dụng các giải pháp nhóm giải pháp 2 để thực hiện.

Nhóm giải pháp 2: Đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu  chưa trang bị hệ thống trụ bơm có tính năng điện tử hoặc chủng loại cột bơm cũ có thể thực hiện các giải pháp như gắn thêm bộ chuyển đổi điện tử, bộ chỉ thị, thiết bị đọc dữ liệu trụ bơm Encoder…đáp ứng việc kết nối trực tiếp từ cột bơm đến phần mềm hóa đơn điện tử  hoặc sử dụng giải pháp dùng máy tính tiền cầm tay (máy POS) để thực hiện xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo từng lần bán hàng có kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử hoặc sử dụng giải pháp gắn Camera thông minh AI để tự động đọc số liệu cột bơm từng lần bán hàng vào hệ thống và truyền nhận dữ liệu với cơ quan thuế xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng một cách thuận tiện nhanh chóng. Ngoài các giải pháp trên ra các nhà cung cấp giải pháp đa dạng hóa các loại hình triển khai như web, app mobile…

Như vậy, qua Hội nghị các nhà cung cấp hóa đơn điện tử đã đưa ra các giải pháp, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện quy mô của mình để thực hiện với chi phí triển khai lắp đặt ban đầu không qua lớn khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng có thể thực hiện triển khai được ngay (như giải pháp sử dụng máy POS, Camera thông minh AI, App mobile, web…) hoặc lựa chọn các giải pháp khác phù hợp.

Cục Thuế đã đề nghị các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử tư vấn, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu lựa chọn phương án phù hợp đáp ứng điều kiện quy mô của mình để triển khai đồng thời cũng đề nghị các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh dầu lựa chọn  nhà cung cấp giải pháp phù hợp để hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật triển khai.

 Về công tác quản lý thuế, Cục Thuế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh (Công thương, Công an, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và đầu tư, Khoa học và công nghệ…) thành lập các đoàn liên ngành làm việc với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng dầu, giám sát chặt chẽ, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp trên toàn tỉnh đúng quy định tại 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu về nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu.

 Việc  thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ quan thuế,  các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu; thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế với tinh thần luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, luôn lắng nghe, ghi nhận những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử từng lần bán lẻ nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp đồng thời cũng thực hiện quán triệt đầy đủ, kịp thời quan điểm, nhận thức về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và quy định về lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế Gia Lai hiện nay./.

© Cục Thuế tỉnh Gia Lai