Chính sách bảo mật

Đây là Trang tin điện tử chính thức của Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hiệp Hưng Gia Lai, mọi nội dung do Quản trị viên và Người kiểm duyệt công bố và tự chịu trách nhiệm, nghiêm túc tuân thủ Pháp luật hiện hành của Việt Nam.

– Chúng tôi chỉ sử dụng một (01) và duy nhất tên miền: thuehiephung.com đã thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Mọi bình luận của thành viên/khách (nếu có) đều phải tuân thủ pháp luật, chữ viết phải gõ bằng chữ Tiếng Việt có dấu, người bình luận phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bài viết của mình.

– Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng.

– Mọi bài viết không tuân thủ Nội quy đều có thể bị gỡ bỏ bởi Quản trị mà  không cần bất cứ điều kiện gì.

– Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về “Chính sách bảo mật” này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: thuehiephung@gmail.com

Trân trọng!