841/CCTPLE-TTHTTBTK

 

Chi cục Thuế Thành phố Pleiku sẽ tổ chức hội nghị đối thoại trực tuyến với các tổ chức, doanh nghiệp thông qua website của Cục thuế tỉnh Gia Lai, tại địa chỉ: http://gialai.gdt.gov.vn/

Thời gian dự kiến: Cả ngày 24/09/2021

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể gửi vướng mắc/kiến nghị của mình về Bộ phận Một cửa – Chi cục Thuế Thành phố Pleiku hoặc gửi qua mail: ltbphuong.gla@gdt.gov.vn trước ngày 15/09/2021, để cơ quan thuế tổng hợp và giải đáp (ngoài những câu hỏi sẽ thảo luận trực tiếp tại buổi đối thoại).

Tải và xem chi tiết văn bản của cơ quan thuế: TẠI ĐÂY