Author Archives: Trần Văn Tuy

Cục Thuế tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Hóa đơn điện tử bán xăng dầu

Thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và Công điện số 1284/CĐ-TTg  ngày 01/12/2023 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn […]

Triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Hóa đơn điện tử xăng dầu

Văn bản số: 2342/CTGLA-TTHT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. © Nguồn: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Chính phủ chỉ đạo tăng cường sử dụng HĐĐT đối với kinh doanh xăng dầu

Hóa đơn điện tử xăng dầu

Ngày 01/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện số 1284/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Nội dung […]