GIẢM 30% SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Tóm tắt một số điểm chính của Nghị định số: 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Hướng dẫn bảo vệ bạn chống lại các Hacker

Bạn lo lắng về việc người yêu cũ đã xâm nhập vào tài khoản Facebook của bạn? Hay máy tính của bạn đã trở thành con tin của ransomware? Hay các Hacker đang chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của bạn?
Bài hướng dẫn này giải thích cách bảo vệ bản thân bạn khỏi các Hacker, được viết cho dân không chuyên về kỹ thuật. Sáu Hacker chuyên nghiệp đã giúp tạo nên bài hướng dẫn này.

Lệ phí môn bài

Thời hạn nộp Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước mà mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp (ngoại trừ các trường hợp được miễn theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài).