CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HIỆP HƯNG GIA LAI là Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tuân thủ Luật doanh nghiệp và Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ làm thủ tục về Thuế.

Thông tin pháp lý:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HIỆP HƯNG GIA LAI
Địa chỉ trụ sở: Hẻm 519 Lê Thánh Tôn, Phường Trà Bá, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Mã số thuế: 5901103539
Điện thoại: (0269)3719711   E-mail: thuehiephung@gmail.com     Website: https://thuehiephung.com
Ngày thành lập: 23/10/2018
Người đại diện pháp luật:
Ông: TRẦN VĂN TUY
Ông: NGUYỄN LÊ ANH DŨNG

Quý vị có thể tra cứu và xác thực thông tin tại Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Giấy xác nhận đủ điều kiện hành nghề Đại lý thuế

Văn bản xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về Thuế

Tra cứu danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề Đại lý thuế tại đây

Chúng tôi cam kết việc đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử nghiêm túc tuân thủ quy định tại Nghị định số: 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số: 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ.