HỒ SƠ PHÁP LÝ

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HIỆP HƯNG GIA LAI là Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tuân thủ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ làm thủ tục về Thuế.

Thông tin doanh nghiệp cụ thể:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HIỆP HƯNG GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Hẻm 519 Lê Thánh Tôn, Phường Trà Bá, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Mã số thuế: 5901103539

Điện thoại: (0269)3719711 E-mail: thuehiephung@gmail.com     Website: https://thuehiephung.com

Ngày thành lập: 23/10/2018

Người đại diện pháp luật:

Ông: TRẦN VĂN TUY

Ông: NGUYỄN LÊ ANH DŨNG

Quý vị có thể tra cứu và xác thực thông tin tại Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

XÁC NHẬN CỦA CỤC THUẾ GIA LAI VỀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ ĐẠI LÝ THUẾ

Xác nhận đủ điều kiện hành nghề

Lưu ý: Quý vị có thể tra cứu danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề Đại lý thuế TẠI ĐÂY

HÓA ĐƠN CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Chúng tôi xin cam kết việc đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử nghiêm túc tuân thủ theo quy định tại Nghị định số: 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số: 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ. 

Bên cạnh đó, Quý Khách hàng có thể truy cập vào website kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn tại Cổng thông tin hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/