HỒ SƠ PHÁP LÝ

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HIỆP HƯNG GIA LAI là Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tuân thủ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật quản lý thuế. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ làm Thủ tục về thuế

Thông tin doanh nghiệp cụ thể:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HIỆP HƯNG GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: 54K Chu Mạnh Trinh, Phường Hội Phú, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901103539

Điện thoại: (0269)3719711 E-mail: thuehiephung@gmail.com     Website: https://thuehiephung.com

Ngày thành lập: 23/10/2018

Người đại diện pháp luật: TRẦN VĂN TUY

Lưu ý: Quý vị có thể tra cứu và xác thực thông tin theo mã số doanh nghiệp nói trên tại Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia: http://dangkykinhdoanh.gov.vn

XÁC NHẬN CỦA CỤC THUẾ GIA LAI VỀ VIỆC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ ĐẠI LÝ THUẾ

Xác nhận đủ điều kiện hành nghề

Lưu ý: Quý vị có thể tra cứu danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề Đại lý thuế TẠI ĐÂY

HÓA ĐƠN CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Chúng tôi xin cam kết việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử nghiêm túc tuân thủ theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính Phủ, cũng như Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể truy cập vào website kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn tại cổng thông tin tra cứu hóa đơn của Bộ Tài chính: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử(Hóa đơn Mẫu)
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ